Första band:
 
Lars Lystedt Quintett: 1957.
Vann Norrländska Jazzfestivalen 3 år i svit: 1958-60.
Turnéer:
 
 
 
 
 
 
Första Europeiska band bakom Järnridån, Warzawa: 1960.
Ledare för Umeå Big Band: 1972-78.
Tour Conductor i Finland, Danmark, Norge, Schweiz, Tyskland, Brasilien, Uruguay & Argentina : 1968-78.
Lystedt Jazz Power: 4 konserter på York University, Toronto: 1991.
Umeå stads musikrepresentant vid kulturutbyten till Umeås vänorter i Finland, Danmark & Sovjet.
Initiativtagare av:
 
 
 
Umeå Jazzfestival & Programchef: 1968-83.
Umeå Bluesfestival: 1974.
Nordic Swing Festival i Umeå: 1990.
Sea Jazz på Holmön: 1993.
Förlänad:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Första svenska orkesterledare som fått Umeå Kulturpris: 1964 & 1973.
Statens Kulturstipendie: 1968 & 70.
Första pris i International Band Competition i Zürich.
90 band från 19 länder deltog: 1967.
Föreningen Nordens Journaliststipendie 2ggr, för studier
i Danmark & Island: 1971 & 82.
Sveriges Författarfonds Kulturskribentstipendie: 1979-80.
Norrlandsförbundets Guldplakett, "För framstående kulturell gärning": 1982.
Västerbottens Landstings Kulturstipendium: 1988.
Föreningen Nordens Kulturskribentstipendie för musik reportage i Norge: 1992.
Rotary´s Paul Harris Fellow medalj: 1994.
Umeå Stads Silvernyckel: 1996.
Fil/Hedersdoktor-Jazz, Umeå Universitet: 1997.
Hans Majestät Konungens Medalj i 8:e storleken: 1998.
Hedersgäst vid:
 
 
Umeå Jazzfestival: 1985.
Svensk-Finska Jazzfestivalen i Åbo: 1987.
Riviera Jazzfestival: 1997.
Korrespondent:
 
 
 
 
Västerbottens Kurirens sedan: 1948.
Orkester Journalens sedan: 1951.
Amerikanska Down Beat sedan: 1969.
Västerbottens Folkblad sedan: 1990.
Ca: 700 musikartiklar för svenska och amerikanska tidskrifter.
Litteratur: Självbiografi, "Swinging Umeå": 1998.
The Barman:
 
 
 
 
Sveriges tekniske expert vid Världsmästerskapen i Cocktail Competition (ICC) i Portugal: 1982.
Vice President i Swedish Bartenders Guild: 1973-85 & 1990-93.
GILBEY´s "Barman of Europe": 1992.
Sverige delegat vid IBA World Cocktail Competition i Toronto: 1992.