Inspelningar:
 
 
 
 
 
Radio: "Music Lovers" egen radioserie i P4 2ggr i veckan sedan: 1992.

TV: Ett stort antal TV-program.

LP: 6 st med olika grupper.

CD Nr: 1. "Swinging Umeå. A Collection of Lars Lystedt Bands 1962-94".
                  En samlings volym från 6 olika LP.

CD Nr: 2. "Live at the Apple": Lars Lystedt Swingband. 1997.

CD Nr: 3. "Jazz Under The Midnight Sun ( Bonus spår från Fanfar )". 2005.

Jazz Under The Midnight Sun

Save our Ship!!

THE RIGA - UMEÅ CONNECTION