Lars Lystedt
Lasse Lystedt
Filosofie Hedersdoktor
Umeå Universitet
Lars Lystedt föddes 1925 i Umeå.
Hans föräldrar drev under många år Kafé Nord, där jazzmusiken flödade tolv timmar per dygn. Så kom musiken in i Lars liv. År 1942 fick han sin första trumpet och 1943 kom det första engagemanget. I sin jakt på jazzens själ tog han 1947 arbete på Amerikabåten Drottningholm. Det blev sammanlagt åtta resor tur och retur till New York. Efter återkomsten till Umeå 1948 fortsatte musicerandet. Lars har belönats med en lång rad utmärkelser för sin gärning inom kulturområdet, däribland Umeå kommuns kulturpris 2ggr, Statens Kulturstipendie, Föreningen Nordens stipendier 3ggr, Sveriges Författarfonds Kulturstipendie, Norrlandsförbundets Guldplakett, Västerbottens Landstings Kulturstipendium. Lystedt är sedan några år pensionär, men fortsätter oförtrutet sitt arbete för jazzen.
Han har bl,a arbetat som oavlönad expert för att utreda möjligheterna till att starta en avancerad jazzutbildning vid Umeå universitet.
 
Lasse Lystedt 
Lystedt Brazil Jazz 
LP & CD 
Lasse Lystedt Bok 
E-mail